Služby

Poradenství v oblasti grafomotoriky

Na grafomotoriky nahlížím jako součást komplexního motorického vývoje dítěte. S klienty pracujeme se všemi oblastmi motoriky – hrubou, jemnou, grafomotoriku, vizuomotoriku a také motoriku mluvidel. Rozvíjíme všechny oblasti, zejména ty nejvíce oslabené. Poradenství v oblasti grafomotoriky v jakémkoli věku a pomoc s různými problémy.

Aktivita s pestrobarevnými pomůckami.
Motorická aktivita s červeným autíčkem.

Na čem můžeme společně pracovat

  • moje dítě střídá při kreslení/psaní ruce (nevyhraněná lateralita ruky)
  • moje dítě má nesprávný úchop nevíme, jak vybrat vhodné pastelky, tužky, pero
  • moje dítě nechce kreslit, (jak rozvíjet grafomotoriky alternativním způsobem)
  • ruka při psaní bolí
  • písmo je téměř nečitelné
  • a další

Diagnostika školní zralosti

Čeká Vaše dítě nástup do 1. třídy a nevíte si rady s přípravou Vašeho budoucího předškoláka nebo máte zájem připravit Vaše dítě opravdu ve všech oblastech? Nabízím diagnostiku školní zralosti a komplexní rozvoj všech oblastí školních dovedností. Podpora předčtenářské a předmatematické gramotnosti předškolních dětí.

Počítání pomocí různě velkých barevných bloků.
Hra s pískem.

Rozvoj smyslového vnímání

Informace z okolního světa nám zprostředkovávají naše smysly, především zrak a sluch. Jakým způsobem, jsou děti schopny vnímat podměty ze svého okolí se, promítá do jejich dalších dovedností (nejen školních). Speciálně navržené aktivity a hry zaměřené především na rozvoj zrakového a sluchové vnímání (klíčovou roli pro psaní a čtení).

Lektorování a další vzdělávání pro dospělé

Momentálně se nejvíce věnuji lektorské činnosti a přípravě různých kurzů pro dospělé. Nejčastěji připravuji odborné semináře pro pedagogy se zaměřením na předškolní vzdělávání. Ale také realizuji besedy a přednášky především pro rodiče předškoláků.

Terapie, které nabízím

  • Stimulační program MAXÍK – autorka paní Bubeníčková
  • Nebojte se psaní – autorka Heyrovská
  • Metoda dobrého startu – autorka Swierkosová
  • Neurovývojová stimulace – autorka Volemanová
Eliška Opatřilová čte knihu v kanceláři.